About Us

       แบรนด์ IDEAPLAS เกิดขึ้นมาจากพี่น้อง 2 คนที่ได้นำประสบการณ์ และความรู้ เกี่ยวกับพลาสติกจากรุ่นพ่อแม่ มาประยุกต์ใช้ในการคิดค้นสินค้าเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยได้เริ่มจากนำเสนอสินค้าพื้นฐานไปจนถึงสินค้านวัตกรรม และได้ใส่รสนิยมและไลฟ์สไตล์ของเราทั้ง 2 คนลงไปในสินค้า

     เรา 2 คนหวังว่าดีไซน์และสินค้าจะถูกใจและช่วยเหลือท่านในการใช้ชีวิตในทุกๆวัน และขอเชิญชวนให้ทุกท่านมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับชาว IDEAPLAS